Подходящо за

  • Младежи, собственици на малък бизнес
  • Младежи, които стартират свой бизнес
  • Студенти по маркетинг и мениджмънт
  • Ученици, които завършват своето образование
  • Младежи, които започват своя професионален път
  • Университетски преподаватели

Спонсори

Партньори

Още от нас

организатори